Đảm bảo giao thông đường thủy
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền gửi từ tài khoản tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền gửi từ tài khoản tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân