Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin ngoài trang chủ
Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh

TT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

1

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu:

Chi tiết: Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa. Bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy. Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông cầu phao, bến phà.

 

 

52299

(chính)

2

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.

Chi tiết: Hoạt động cứu hộ đường sông. Nạo vét luồng lạch, thanh thải chướng ngại vật.

52222

3

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác:

- Lắp đặt, quản lý cầu phao, phao tiêu báo hiệu.

43290

4

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thuỷ; Âu, kè. Xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, kho bãi

42900

5

Chuẩn bị mặt bằng

Chi tiết: San lấp mặt bằng

43120

6

Xây dựng công trình đường bộ

42102

7

Đóng tàu và cấu kiện nổi

30110

8

Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

Chi tiết: Đóng thuyền, xuồng

30120

9

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất phao tiêu báo hiệu

32900

10

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

11

Vận tải hành khách đường thủy nội địa

5021

12

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

5022

13

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

14

Bố xếp hàng hóa

5224

15

Bán buôn xi măng

46632

16

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

46633

17

Bán buôn sơn, véc ni

46635

18

Bán buôn đồ ngũ kim

Chi tiết: hàng kim khí

46637

19

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

46697

20

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy tàu thủy, xà lan

46599