Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin ngoài trang chủ
Năng lực và kinh nghiệm
Năng lực và kinh nghiệm

2. Năng lực và kinh nghiệm

2.1. Năng lực và kinh nghiệm tổ chức quản lý đảm bảo giao thông

- Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa.

- Tổ chức đảm bảo giao thông cho các phương tiện vận tải thủy qua lại các tuyến sông đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Tổ chức quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho các phương tiện và hành khách qua lại các bến phà, cầu phao: Bến phà Đình, bến phà Gót trên đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Bà; quản lý, khai thác cầu phao sông Hóa trên Quốc lộ 37.

2.2. Năng lực sản xuất kinh doanh và dịch vụ

a. Điều tiết các công trình giao thông

Với kinh nghiệm sẵn có Công ty có năng lực, kinh nghiệm trong công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy, đường bộ phục vụ thi công các công trình cầu, đã được các nhà thầu thi công đánh giá cao về năng lực tổ chức thi công.

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của lĩnh vực này là: Xây dựng phương án điều tiết, dự toán phương án đảm bảo giao thông đường thủy, đường bộ, và tổ chức thực hiện.

Cụ thể trong những năm qua Công ty đã triển khai và thực hiện các dự án sau:

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Bính qua sông Cấm - Hải Phòng

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Phú Mỹ qua sông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Khuể - Hải Phòng

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Khánh An - Cà Mau

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Bà Cua

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Kỳ Hà 2 và Kỳ Hà 3

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ thi công cầu Thanh An - Hải Phòng

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy  phục vụ sửa chữa cầu Bính.

- Điều tiết đảm bảo giao thông đường bộ phục vụ thi công cầu vượt Lạch Tray trên đường 353

b. Chế tạo, lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy, đường bộ

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu là: Xây dựng hồ sơ thiết kế chế tạo, lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy theo quy chuẩn báo hiệu chuyên ngành. Cụ thể:

- Chế tạo, lắp đặt hệ thống báo hiệu, biển hiệu cho công trình cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn.

- Chế tạo, lắp đặt báo hiệu, phao tiêu báo hiệu ĐTNĐ phục vụ thi công cầu Khuể trên sông Văn Úc

- Chế tạo, lắp đặt báo hiệu, phao tiêu báo hiệu ĐTNĐ phục vụ thi công cầu Thanh An trên sông Văn Úc.

c. Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy, phao tiêu báo hiệu.

d. Nạo vét luồng:

Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán phương án thi công các công trình nạo vét luồng lạch, bãi cạn.

- Nạo vét luồng chạy phà bến phà Đình Vũ

- Nạo vét luồng chạy tàu phục vụ đón trả khách tại âu tránh bão Đình Vũ