Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin ngoài trang chủ
Liên hệ
Liên hệ

- Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Tên tiếng anh: HAI  PHONG  WATERWAY  TRAFFIC  ASSURANCE   JOINT  STOCK   COMPANY

- Điện thoại :        0313.876.428 – 0313.877.853

- Fax:                     0313.878.388

- Email:                  ctydbgtdt@haiphong.gov.vn

- Website :             gtdthp.com.vn