Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin ngoài trang chủ
Đơn vị trực thuộc
Đơn vị trực thuộc

Danh sách các đơn vị trực thuộc

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở

Chức năng, nhiệm vụ

1

Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 47 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông phục vụ thi công công các công trình tại phía Nam.

2

Bến phà Đình Vũ

Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng

Quản lý, khai thác tổ chức phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông bến phà Đình Vũ

3

Bến phà Gót

Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Quản lý, khai thác tổ chức phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông bến phà Gót

4

Đội quản lý cầu phao sông Hóa (Tổng Cục Đường bộ Việt Nam ủy thác quản lý)

Xã Hồng Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Quản lý, khai thác tổ chức phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông cầu phao sông Hóa.

5

Trạm QL tuyến ven đảo Cát Bà

Bến Bèo, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa địa phương và Quốc gia tuyến ra đảo Cát Bà

6

Trạm QL sông Thải

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa địa phương tuyến sông Thải + sông Đước

7

Trạm QL sông Giá

Xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa địa phương tuyến sông Giá + sông Móc

8

Trạm QL sông Tam Bạc

Số 1 Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa địa phương tuyến sông Tam Bạc

9

Trạm QL sông Đa Độ

Xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa địa phương tuyến sông Đa Độ + sông Ba La

10

Trạm QL sông Rế

 

Quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa địa phương tuyến sông Đa Độ + sông Ba La

11

Trạm điều tiết cầu Niệm I

Khu CN Lãm Hà, Kiến An, HP

Dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông phục vụ thi công nâng cấp cầu Niệm I

12

Đội tàu hút

 

Dịch vụ nạo vét luồng, thanh thải chướng ngại vật;

13

Đội sửa chữa phục vụ đảm bảo giao thông

Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng

Sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, lắp đặt cầu phao, lắp đặt các loại phao tiêu báo hiệu; cải tạo các công trình giao thông đường thủy.