Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin ngoài trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu

- Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Tên tiếng anh: HAI  PHONG  WATERWAY  TRAFFIC  ASSURANCE   JOINT  STOCK   COMPANY.

- Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà , quận Kiến An, thành phố Hải Phòng , Việt Nam.

- Điện thoại :          0313.876.428 – 0313.877.853

- Fax:                     0313.878.388

- Email:                  ctydbgtdt@haiphong.gov.vn

- Website :             gtdthp.com.vn

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ  3 ngày  05/01/2016.