Quyết định về giá sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng  (31/12/2023)
3112-2023
Quyết định về giá sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022  (11/11/2022)
1111-2022
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019  (17/05/2019)
1705-2019
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019
Xem thêm...

- Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG.

- Tên tiếng anh: HAI PHONG WATERWAY TRAFFIC ASSURANCE JOINT STOCK COMPANY.

- Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà , quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại :          0313.876.428 – 0313.877.853

- Fax:                     0313.878.388

- Email:                  ctydbgtdt@haiphong.gov.vn

- Website :             http://gtdthp.com.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ  3 ngày  05/01/2016...

Xem tiếp